Logo

Byggesak Norge AS org.nr.996 564 614 MVA

Vi er et foretak som påtar oss søkeransvaret i byggesaker, lager byggesøknaden og oppretter kontakt med kommunen for en best mulig og raskest mulig behandling av søknaden.

Oppfølgingen av byggesøknaden og søkeransvaret fram til midlertidig brukstillatelse og ferdigattest er en naturlig prosess som følges opp av oss.

Vi benytter en kombinasjon av faste priser og medgåtte timer til avtalt timepris i oppdragene.

Byggesak Norge AS holder til sentralt på Østlandet, i Brumunddal.

Vi er 3 ansatte:

Cato Teigen, bygningsingeniør. Tlf.97166497 Mail-adresse: cato@byggesak.no
Elisabeth Røste Teigen, saksbehandler. Tlf.95981530. Mail-adresse: elisabeth@byggesak.no
Unni Merete Karstensen, kontor/adm. Tlf.45504467. Mail-adresse: unni@byggesak.no

Evt. firmaets mail-adresse: post@byggesak.no Vår besøksadresse er: Brugata 16 og ligger i Brumunddal sentrum i Mølla Kjøpesenter Postadressen er: Byggesak Norge AS, Postboks 233, 2381 Brumunddal